KS Klubben

på studietur til Sevilla

Oktober/november 2016

Engelsksproget litteraturkreds

Siden 2009 har KS klubben haft en engelsksproget litteraturkreds, hvor man mødes hver anden måned efter arbejde kl. 16.00 – ca. 17.30 og deler gode bogoplevelser med andre, der også nyder at læse og diskutere engelsksprogede romaner.

Litteraturkredsens medlemmer mødes på skift hos hinanden – typisk i et mødelokale på AU.

Har du lyst til at deltage, da kontakt Dorte Abildskov da@mbg.au.dk

KS klubbens nyhedsbrev

KS Klubbens nyhedsbrev har til formål at formidle relevant information og nyheder fra bestyrelsen til jer og bidrage til at styrke videndeling og det faglige fællesskab blandt alle KS'ere på AU.