Hjælp til lønforbedring

Kort om kvalifikationstillæg

Den officielle beskrivelse af et kvalifikationstillæg er at det knytter sig til den enkeltes kvalifikationer, f. eks. uddannelse, erfaringer, resultater, samarbejdsevne, innovationsevne, omstillingsparathed og engagement.

For at kunne forhandle et kvalifikationstillæg hjem ved lønforhandling, er det derfor vigtigt at man ikke blot beskriver sine arbejdsopgaver, selvom de kan være mange, men lægger vægt på hvilken ekstra indsats man har gjort siden sidste forhandling. Det kan eksempelvis være ekstra ansvar eller ekstra opgaver, hvor man via sine kvalifikationer har gjort noget udover, hvad der kan forventes.

Kort om rådighedstillæg

Rådighedstillæg er ligesom basislønnen forhandlet centralt. Den er også pensionsgivende og inddelt i trin på baggrund af anciennitet. Du kan få rådighedstillæg, hvis du har en administrativ generaliststilling, som eksempelvis kan indeholde projektledelse, produktion af kommunikationsstrategier og analysearbejde.

I tilknytning til rådighedstillægget følger en formel rådighedsforpligtigelse. Den er 20 timer i kvartalet hos staten og 35 timer i kvartalet i regioner og kommuner.

Kontakt KS hvis du er i tvivl, om du skal have rådighedstillæg.