Hjælp til lønforbedring

Kort om rådighedstillæg

Rådighedstillæg er ligesom basislønnen forhandlet centralt. Den er også pensionsgivende og inddelt i trin på baggrund af anciennitet. Du kan få rådighedstillæg, hvis du har en administrativ generaliststilling, som eksempelvis kan indeholde projektledelse, produktion af kommunikationsstrategier og analysearbejde.

I tilknytning til rådighedstillægget følger en formel rådighedsforpligtigelse. Den er 20 timer i kvartalet hos staten og 35 timer i kvartalet i regioner og kommuner.

Kontakt KS hvis du er i tvivl, om du skal have rådighedstillæg.