Arrangementer

KS-klubben ved Aarhus Universitet laver gerne arrangementer, som kan være med til at fremme mulighederne for at netværke, at få ny inspiration og at dygtiggøre sig indenfor sprog og kommunikation.

Har du idéer til foredrag, kurser eller arrangementer, så kontakt gerne et af bestyrelsesmedlemmerne.

Foredrag

I 2019 kunne KS-klubben i samarbejde med bestyrelsen for KS Midtjylland invitere medlemmerne til  foredraget Sproget får det glatte lagen! - Dansk sprog i forandring. Michael Ejstrup, der har mange års erfaring indenfor sprogforskning, gjorde medlemmerne klogere på talemåders udvikling indenfor dansk kultur. 

Netværksarrangementer

Der har bl.a. været arrangeret en guidet tur i området omkring Kulbroen/Sydhavnen. Byvandringen gav medlemmerne indblik i mange spændende og kreative initiativer, som forener plads til erhvervsliv, kunstnerisk miljø og byens udsatte borgere.

Derudover har klubben arrangeret guidede rundvisninger på bl.a. Dokk1 og Navitas. Hver gang deltager et stort antal medlemmer.

Studieture

Klubben har arrangeret adskillige studieture, og hver gang har mellem 20 og 30 medlemmer deltaget. Der har bl.a. været arrangeret ture til Cambridge, Amsterdam og Sevilla.

Turene har et højt fagligt indhold med bl.a. besøg på forskellige universiteter, som fortæller om, hvordan arbejdet gribes an hos dem, fx HR-struktur, internationalisering eller håndtering af udvekslingsstuderende.