Klubbens historie

Stiftelse af klubben ved Aarhus Universitet

Den 20. marts 1980 dannede en gruppe KS-medlemmer (dengang EsF-medlemmer - Erhvervssprogligt Forbund) en klub, hvis formål det var at styrke AU-ansatte medlemmers indbyrdes kommunikation og samarbejde. 

Samme år fik klubben ret til repræsentation i kontaktudvalget med 12 andre fagforbund, og den valgte formand blev samtidig tillidsrepræsentant for medlemmerne.

Faglighed og uddannelse i fokus

Kurser og efteruddannelse

I 1994 indgik KS-klubben en aftale med Handelshøjskolen i Århus (BSS) om at få oprettet nogle BA-kurser, som skulle give korrespondenter mulighed for at efteruddanne sig til Bachelor i Erhvervssprog. Medlemmerne indkaldtes til møde og fik indflydelse på, hvilke fagområder der skulle fokus på. Det blev til et BA-specialiseringsmodul med fokus på fagområderne juridisk og teknisk sprog. 

I 2003 fik klubben ved AU stor ros fra EsF for det store arbejde med at etablere netværk og at stå i front, når det gælder kompetenceudvikling. Bl.a. rostes klubben for samarbejdet med Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i Århus, som lytter til klubbens idéer og forslag til nye fag. Dette samarbejde resulterede i fire nye BA-fag. Se evt. Artikel i Sprog&Erhverv.

I 2004 lykkedes det KS-klubben at etablere et kommunikationskursus "Integreret kommunikation som udfordring" i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus, hvor ca. 20 medlemmer deltog.

Indplacering på AC-OK

Det har ikke altid været en selvfølge, at kandidater bliver indplaceret på AC-OK. Gennem en årrække blev flere kandidater indplaceret som korrespondent. Efter en lang og sej kamp lykkedes det imidlertid i 2004 at få flyttet 8 kandidater over på AC-OK, og herefter blev det nemmere at få medlemmer indplaceret korrekt.

KS-klubbens 25-års-jubilæum

Den 16. marts 2005 fejrede KS-klubben 25-års-jubilæum.

Ved samme lejlighed fratrådte Lisbeth Heilesen posten som både fællestillidsrepræsentant og klubformand. Roller som Lisbeth udfyldte gennem hele 18 år.