Du er her: AU  Medarbejdere  KS klubben Nyt fra TR og klubbestyrelsen 9. september 2014

9. september 2014

Kære alle sammen

Flere af jer har spurgt, om vi kunne udsende materiale fra fyraftensmødet om lønforhandlinger mandag 8. september. Derfor får I her vedhæftet Jacob Suhrs power points fra mødet. Hvis I har spørgsmål hertil er I velkomne til at kontakte mig eller en af de andre TR’ere. - Hvis I er i tvivl om hvem der er jeres TR, oplyser jeg det gerne J

Derudover vil jeg opfordre jer til at indsende høringssvar til AUs problemanalyse, hvis I har gjort jer overvejelser over fremtiden på AU, har bekymringer eller gode ideer. I kan læse mere om problemanalysen her: medarbejdere.au.dk/strategi/problemanalysen/forside/

Vi tillidsrepræsentanter går i øjeblikket til en del møder om dette og indsender høringssvar, ligesom der også i de lokale samarbejdsudvalg, ASU og HSU arbejdes med høringssvar.

Det er nu vi som medarbejdere har chancen for at blive hørt og få indflydelse på processen. - Hvis I gerne vil være anonyme, vil jeg gerne stå for at indsende jeres bidrag til høringen. Men vær opmærksom på, at deadline for høringssvar er 19. september. Ifølge tidsplanen skulle ledelsen derefter fremsætte sit endelige forslag omkring 5. november.

Med venlig hilsen

Marie Louise Bro Pold

Formand KS Klubben på AU

 

Vedhæftet: powerpoints fra AU fyraftensmøde om lønforhandling 8. september 2014

 

3612 / i42